“DƏCCAL EVLƏRİNİZƏ GİRMİŞ, UŞAQLARINIZI ƏSİR ALMIŞDIR…” 

(Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye, I-XII, 2:168; Şaban Döğen, Hz. Mehdi ve Deccal, Gençlik Yayınları, 2-ci nəşr)

 

Bir qisim insanlar Dəccalla söhbət edəcəklər. Və deyəcəklər ki: “Biz onun KAFİR OLDUĞUNU BİLİRİK; YEMƏYİNDƏN YEMƏK, AĞACINDAN FAYDALANMAQ ÜÇÜN ONUNLA YOLDAŞLIQ EDİRİK”.  

 

(Nuaym b. Hammad; el Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 231)