Enesdən: Rəsulullah buyurdu:

“QİYAMƏTİN İLK ƏLAMƏTİ, BİR ALOVUN ÇIXIB İNSANLARI QƏRBƏ SÜRMƏSİ OLACAQ”.

(Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1368)