Əbu Hüreyrənin nəql etdiyinə görə, Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurmuşdur: “BUGÜN YƏCÜC İLƏ MƏCÜCÜN SURLARI (SƏDDİ) BELƏ AÇILDI.

Ravi Vuheyb bunu söyləyərkən ƏLLƏRİYLƏ 90 İŞARƏSİ ETDİ.

(Musannef, ibni Ebi Şeybe, 16-cı cild hədis: 38425 səh. 66)

Türkiyədə 1990-cı illər, PKK terror şiddətinə və PKK-ın siyasiləşməsinə səbəb oldu.

Hər HDP-li PKK-lı deyil, amma hər PKK-lı HDP-lidir.

Xalq Əmək Partiyası (HEP) 1990 da quruldu.

Demokratiya Partiyası (DEP), HEP-in bağlanılması ehtimalına qarşı iyun 1991-ci ildə quruldu.

1994-cü ildə kürd siyasi hərəkatı üçün yeni bir dövr başladı, Xalqın Demokratiya partiyası (HADEP) quruldu.