“Onlar ağızları ilə Allahın nurunu söndürmək istəyirlər. Allah isə (buna) yol verməz, kafirlərin xoşuna gəlməsə də, O, Öz nurunu tamamlayar”. (Tövbə surəsi, 32)

Muhəmməd bin-il Fudayl, İmam Hüseyndən (ə.s) -ın təfsirini belə açıqlayır:

“BU AYƏDƏKİ NUR, İMAMƏTDİR. ALLAH İMAMƏTİ, MEHDİ (Ə.S) İLƏ TAMAMLAYACAQ”.

(Meveddet Pınarları, Süleyman İbrahim, Səhifə 234)