İmam Cəfər Sadiq (ə.s)-ın belə söylədiyi nəql edilmişdir:

“Qaimimiz ortaya çıxdıqda, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ın İslamdan əvvəlki dövrdən gələn cahiliyyə xalqından gördüyü pislikdən daha çox və şiddətli pisliklə qarşılaşacaq”. Ondan: “Bu necə olacaq?” deyə soruşdum. Belə dedi: “Peyğəmbərimiz (s.ə.v) insanlar daşdan və taxtadan bütlərə tapınarkən gəldi. Qaim Mehdi gəldikdə isə, Mehdiyə Allahın Kitabını öz istəklərinə görə şərh edərək qarşı çıxacaqlar. Allaha and içərəm ki, Qaim Mehdi ədaləti onların evlərinin içinə isti havada bir soyuğun və soyuq havada isti havanın girməsi kimi yerləşdirəcək.

(Gaybeti Numanı, 131)