Əmirəl Möminin Əli  belə dedi: “50 şəhər bir-birinə bağlanacaq… Oraya  “Amerik diyarı” (Amerika) deyəcəklər. Liderləri  İshak və İsrailin uşaqlarından olacaq… Amerik diyarı fitnəni tamamlayacaq. Bolluq və nemətləri artdıqda, dünya onlara ləzzətlərini verdikdə, İblis şəhərlərində və yollarında getdikdə şeytanın dini onların arasında çıxacaq. Arzular, qürur və dünya həyatına susuzluq. Rahatlıqda boğulacaqlar, dünya dolanışığının gözəlliyindən zövq alacaqlar və elmləri ilə xoşbəxt olacaqlar… Onlar dünyanın sonundakı idarəçilərdir. Onlar orada, reallaşan hər şeyi bilərlər. Onların buludların arxasını müşahidə edəcəkləri gözləri və dənizdə bayraqlar kimi içlərində toz şəklində alovu saxladıqları şeyləri olacaq. O, dünyadakı qeyri müsəlman və əsl müsəlman olan məzlumlara qəzəblənər. Allah Amerik diyarının üzərinə Hüccətini edəcək. Onları üsyan etdikləri və günah işlədikləri şeylə lənətləyəcək. Mehdi buludların üzərindən Amerik diyarına enəcək, gün işığından bəzi qübbələrlə. Onun (Mehdinin) AY VƏ ULDUZLAR kimi qaranlıq içində nuru vardır. Allah Amerik diyarını həlak edəcək və torpaqlarını yıxacaq, yer üzü  dərinliklərini yeyib bitirəcək, dalğaları ölkələri və insanları yeyib bitirəcək. …

(Hz. Ali (a.s)’ın “Cifr’u Cami’id-Dünya ve’l- Ahire” isimli eseri, Mâzâ Kâle Ali(as) an ahir el- zaman “İmam Ali(as)’ın Ahirzaman Hakkında Söyledikleri”, Hazırlayan ve Düzenleyen: Es Seyyid Ali Aşur, səh. 383, 384, 385, Kitabul Cifr İmam Ali, səh. 461)