Nisa surəsi, 113-cü ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Şeytandan Allaha sığınıram. Nisa surəsi 113, Cənabı Allah, “əgər sənə Allahın lütfü və rəhmi olmasaydı” -deyir, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)- ə, lütfü və rəhməti, “əlbəttə, onların bir qismi” –xurafatçılar- “səni doğru yoldan azdırmaq üçün” baxın, Peyğəmbəri də azdırmaq istəyirlər, “hiylə qurmuşdu. Halbuki onlar özlərindən başqa heç kəsi azdıra bilməz və sənə də heç bir şeylə zərər vura bilməzlər. Allah sənə Kitabı və hikməti nazil etdi”. Cənabı Allah “sən Kitaba tabesən” -deyir. “Və bilmədiyin şeyləri sənə öyrətdi. Allahın üzərinizdəki lütfü çox böyükdür” -deyir Cənabı Allah. Xurafatçılar o dövrdə də fəaliyyət göstərir.

 images (5)