“Çıxışından əvvəl övladım Mehdi gizləndiyi zamanda Əhli Beytimdən Qaim Mehdi ilə görüşən, onun müttəfiqləri ilə ittifaq edən, onun düşmənlərinə düşmən olan adama gözəl xəbərlərim var. Bu kəslər mənim yoldaşlarımdır. Mənim sevdiyim və qiyamət günündə mənim millətimin ən zadəgan olanlarıdır”.

(Kamal ud-Din, cild 1, səhifə 286, hissə 25, nömrə 2)