İMAM MEHDİ MİSİR PİRAMİDALARINI FƏTH EDƏR (AÇAR) VƏ ORADAKI XƏZİNƏ VƏ MÜQƏDDƏS ƏMANƏTLƏRƏ, SİRLƏRƏ SAHİB OLAR.

(Piramitlerin Sırrı ve Hazinleri Kitabı, Mehdinin zuhurunun 250 əlaməti, Seyyid Tabatabai, 51-ci hədis)