MEHDİ VƏ EV YOLDAŞLARI RAHBƏDƏ -ƏRAZİSİ GENİŞ, ƏTRAFI GENİŞ BİR EVDƏ-İQAMƏT EDƏR. MEHDİNİN OLDUĞU YERDƏ HZ. NUHDA YERLƏŞMİŞDİR. O YERİN ADI ƏRZİ TAYYİBƏDİR (TƏMİZ DİYAR).

(Tabatabai, Mehdinin zuhurunun 250 əlaməti kitabı, 57-ci hədis)