Mən onun göz yaşlarını sanki görən kimiyəm. Mehdiyə  “Gəl sənə beyət edək” -deyərlər. O isə, “Təəssüf sizə, nə qədər söz pozdunuz, nə qədər çox qan tökdünüz” -deyər.

(İmamı Suyuti)

İnsanlar nəhayət Mehdiyə gələr və Rükn ilə Mövqe arasında, özü istəmədiyi halda ona beyət edərlər. “Əgər beyəti qəbul etməsən, boynunu vurarıq” -deyərlər. Yer və göy əhli ondan razı olar.

(Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 31)

 Fitnə içindəki insanlar qan axıdıldığı bir zamanda evində oturan Mehdiyə gələr və “Bizim üçün qalx artıq” deyərlər. O isə qəbul etməz, ancaq ölümlə təhdid edildikdən sonra onlar üçün qalxar və beyəti qəbul edər. Ondan sonra artıq qan tökülməz.

(İbn Ebi Şeybe, c. VII, səh. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, səh. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, səh. 52-53)

 

“XALQ HƏR YERDƏ XİLASKAR AXTARIŞINDA OLAR. MEHDİDƏN BAŞQASINI TAPA BİLMƏDİKDƏ YENƏ ONA DOĞRU QAÇARLAR”.

(Bihar, cild. 52, səh. 226.)