MEHDİ (Ə.S) ZAHİR OLDUQDA TƏBLİĞ EDƏCƏK

 

MEHDİ ZAHİR OLUB ORTAYA ÇIXDIQDA, İZAH ETDİYİ XÜSUSLARI YƏHUDİLƏR İLƏ TÖVRATIN ƏSASINA GÖRƏ MÜZAKİRƏ EDƏCƏK VƏ DƏLİL GƏTİRƏCƏK, BUNUN NƏTİCƏSİNDƏ YƏHUDİLƏRİN BÖYÜK BİR QİSİMİ İSLAMI QƏBUL EDƏCƏK.

(Bihar, İmam Mehdinin həyatı, Əllamə Bakır şərif əl Kureyşi)