Mehdi zühur etdikdə Tövrat, İncil və Zəburdan hissələr oxuyacaq və Tövrat, İncil və Zəbur əhli dinləyəcəklər və deyəcəklər ki; “BUNLAR HZ. NUHDAN BİZƏ GƏLƏN HİSSƏLƏR VƏ KİTABLARIMIZDAKI TƏHRİF EDİLMƏMİŞ HİSSƏLƏRDİR. BUNLAR BİZİM İNDİYƏ QƏDƏR OXUDUQLARIMIZDAN DAHA YAXŞIDIR”.

(Biharül Ənvar 51-53, səhifə: 300)