Əbu Basir dedi ki: “Əbu Cəfər Əl Bakır (ə.s)-ı belə söyləyərkən eşitdim: “Bu işin sahibi Mehdidə, Peyğəmbərin (s.ə.v) 4 əlaməti (xüsusiyyəti) var. Mən İmam (ə.s)-dan soruşdum: “Musa (ə.s)-a bənzəyən əlaməti hansıdır? İmam (ə.s) dedi: “QORXU VƏ GECƏ OYAQ QALMASI (GECƏ FƏALİYYƏTİ)”.

(Qaybet Numanı, s. 164)