“Onları görür kimiyəm; EYNİ RƏNG, EYNİ BOY, ÜZLƏRİ EYNİ VƏ PALTARLARI DA EYNİ… olaraq hz. Mehdi (ə.s)-a beyət edərlər”.

(İbn Tavus, el-Melahimu ve’l-Fiten, s. 122)