“Şərq tərəfdən gələn və düha sahibləri (çox ağıllı, çox zəkalı və anlayışlı, geniş fikirli) olduqları halda, insanların onların paltarlarına təəccübləndikləri (heyranlıqla baxdıqları) adamların zühur etdiyini eşitdikdə, məhz o zaman, şübhəsiz qiyamətin kölgəsi üzərinizə düşmüşdür”.

(Naim bin Hammad Kitab-ul Fiten-121)