YƏMƏNİN ŞİMAL VƏ CƏNUBUNDA BİR FİTNƏ ÇIXAR. YƏMƏN XALQI RƏHBƏRLİKDƏ ANLAŞILMAZLIĞA DÜŞƏR VƏ YEMƏN 2 AYRI DÖVLƏTƏ AYRILAR.

 (Kitabı Yevmu’l Halas, səhifə: 562)