Məclisi, Biharül Ənvarda; İmam Əlinin Ekalim (İqlimlər/Qitələr) adlı xütbəsində belə bildirdi:

“YER ÜZÜNDƏ 7 QİTƏ VARDIR”.