İmam Əli bin Əbu Talib xütbədə belə irad etdi:

Sonra Rəsul Ayn (Suriyada Kobaninin olduğu bölgə) da Qantaranın başında (türklərin və rumların olduğu yer) sarı rəngli adam zahir olar. 70 min adam orada ölər və fitnə İraqa geri dönər. Dedilər ki: “Ey möminlərin Əmiri, bu sarı adam harada çıxacaq bizə xüsusiyyətlərini bildir”. Əli dediki: “O, KÜRƏYİ UZUN, AYAQLARI QISA VƏ TEZ HİRSLƏNƏN BİRİDİR …”

(İlzamun Nasin, 2-ci cild), İlzam un Nasibin, 2-ci cild, səhifə: 291, Yenabi ul Meveddet, 3-cü cild, səhifə 205, Kitab ul cifr, səhifə 414)