Axırzamanda Şamda heyrətləndirici bir döyüş olar, Rum (xristianlar) türkün köməyi ilə girər. ALLAH MEHDİYƏ BİR FƏTH VERƏR. BELƏCƏ RUM (xristianlar) TOPLUCA ALLAHIN DİNİNƏ SİLAHSIZ, DÖYÜŞSÜZ GİRƏR. MEHDİYƏ QARŞI RUMUN ŞEYTANLARI, KƏNAR HEÇ BİR ORDU, ƏSGƏR TOPLANMAZ.

(Kitabul Cifr, səhifə: 380)