İmam Əli belə buyurdu: “… Mehdi sonra Şama gedər və oranı da fəth edər. MEHDİNİN SEVGİ ELÇİLƏRİ VARDIR”. Onları  Babasının (Peyğəmbər (s.ə.v)): “Elm Çində də olsa alın” -dediyi yerə, yəni Çinə göndərər.

(Kitabul Cifr, İmam Əli, səhifə: 351)