İmam Əli buyurdu: “Qaimimiz Mehdi yanında fərqli millətlərdən ibarət olan insanlarla  qiyam etdikdə, Deyləm (kürdlər) ona razılıq edər. Türkün bir-birindən fərqli bayraqları, övladım (Mehdi) üçün sərhəd bölgələrində zühur edər”.

(Kitabı Cifr, İmam Əli, səhifə: 75)