İmam Əbu Cəfəri Baqir əleyhissalama belə ərz etdim: Bizə Qaim əleyhissalamdan xəbər ver. “…Onun dünyaya gəlişi aydın olmayacaq. Dedim ki: Hansı yolu izləyəcək. Buyurdu ki: “Rəsulullahın yolunu izləyəcək; bidətləri ləğv edib yeni şeylərlə gələcək”.

 (Qaybeti Numanı, səh. 196)