Əmirəl Möminin Əli buyurdu: “Axırzamanda gizliliklərin və kosmosun kəşfi Qaimimiz Mehdinin zühur zamanının işarəsidir”.

(Kitabı Cifr, İmam Əli səhifə: 32)