MÜNAFİQ, SÜRÜYƏ YAXINLAŞMAQ İSTƏYƏN AĞILSIZ QOYUN KİMİDİR.

(Müslim və Nesai/Cemul-Fevaid, hədis nömrəsi:8101)