Duha surəsi, 8-ci ayənin təfsiri

Adnan Oktar: Baxın, Cənabı Allah Duha surəsi, 5 və 8-ci ayələrdə Rəsulullah (s.ə.v)- ə xitab edir. 8: “Kasıb olduğun zaman”. Bax, AllahKasıb olduğun zaman səni varlandırmadımı?”, “zəngin etdim” -deyir. Xurafatçılar nə deyir? Haşa, “Allah yalan danışır. Biz doğrusunu söyləyirik. Allah onu yoxsul etdi” -deyirlər. Allah “zəngin etdim” deyir, o da “yoxsul etdi” -deyir.

images (5)