“MÜNAFİQİN ƏLAMƏTİ ÜÇDÜR: DANIŞDIĞI ZAMAN YALAN SÖYLƏYƏR, SÖZ VERDİKDƏ YERİNƏ YETİRMƏZ, ONA GÜVƏNİLDİYİ ZAMAN XƏYANƏT EDƏR”.

(Buhari Tecrid-i sarih, 31)