Ümmətimdəki MÜNAFİQLƏRİN ÇOXUNU OXUYANLAR TƏŞKİL EDƏR.

(Ramuz el-Ehadis, nömrəsi 1104)