Axırzamanda din ilə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunlar insanlara yaxşı görünüb onları aldatmaq üçün o cür bir yumşaqlığa bürünərlər ki, qoyun postu yanlarında kobud qalar. DİLLƏRİ DƏ BALDAN DAHA ŞİRİNDİR. ANCAQ QƏLBLƏRİ QURDLARINKINDAN DAHA VƏHŞİDİR…

(Tirmizi, Zühd 60)