Münafiq, gözlərinə hakimdir. İSTƏDİYİ ŞƏKİLDƏ AĞLAYAR.

(Deylemi, Cami’us Sağir, İmam Suyuti Hədis Nömrə: 9237)