Rəsulullah (s.ə.v) buyurdu ki:

“Axırzamanda dinlə dünyanı tələb edən insanlar zühur edəcək. Bunların dilləri də baldan daha şirindir. Ancaq ürəkləri qurdlarınkından vəhşidir”.

(Kütübü sittə, Riya hissəsi, hədis nömrə: 2005)