Şamda bir fitnə olar. Bu fitnənin başlanğıcı UŞAQ OYUNUDUR. Nə vaxt bir tərəf sakitləşsə digər tərəfdə fitnə başlayar. Ta ki bu fitnə göydən bir münadi belə səslənmədikcə bitməz: Əmiriniz bax O Mehdidir. Bu gerçək əmirdir. Bunu 3 dəfə təkrar edər.

(Nuaym İbn Hammad, Melahim və l Fiten, səhifə 129. Kitabul Cifr İmam Əli, səhifə: 689)