Abbasi Xorasana çatdıqda iki şəffaf/ parlaq buynuzlu ulduz doğular. Bu, Nuhun qövmünün həlakı, İbrahimin atəşə atıldığı zaman, Fironun həlakı, Yəhya İbn Zəkəriyyənin öldürülməsi zamanında da doğulmuşdur. Bunu gördüyünüzdə fitnələrdən Allaha sığının. BUNUN DOĞUŞU GÜNƏŞ VƏ AYIN TUTULMASINDAN SONRADIR. SONRA ÇOX KEÇMƏZ ALACA QARĞA (XIRDA LƏKƏLİ) MİSİRDƏ ZÜHUR EDƏR.

 (Nuaym ibn Hammad, Kitabul Fiten, 623-cü hədis)