İmam Əli hz. Peyğəmbərin belə buyurduğunu söylədi:

… Ümidlərin kəsildiyi, bəlaların yağdığı bir zamanda tam bu zamanda DƏCLƏ SAHİLİNDƏN BİR ADAM HİZBİNİN (PARTİYASININ) BAŞINDA ÇIXAR. Qövmə qarşı şiddətli hirs və içində gizlədiyi nifrəti ilə çox qanlarını tökər. Eyni Buxtun Nasir Yəhudilərə etdiyi kimi o da qövmə ağrı-acı, dağınıqlıq və sürgün yaşadar. Sonra bəlalar və bir-birinə bənzər hadisələr ötüb gedər. Ta ki, Fərat kənarından (Suriya, İraq, Türkiyə sərhədlərindən) Nəcəf dağlarına qədər bu bəlalar çatar. Böyük döyüş və qarşıdurmalar olar. Bunda Mehdinin zühurunun çox əlamətləri və ard-arda gələn fəlakətlər vardır. Sonra hz. Mehdi (ə.s) çıxar yerlə bir edilmiş şəhərləri yenidən tikər. Xəzinələri çıxarar, MİLLƏTLƏRİ BİRLƏŞDİRƏR. Çətinliklər, ağrılar yox olar. Hər kəs razı olar.

(Kitabı Cifr İmam Əli səhifə: 619-620)