Əbu Hureyrə (r.ə)-dən:

“Mömin mütəmadi olaraq küləyin davamlı sağa, sola əydiyi bir bitkiyə bənzər. Mömin davamlı bəlalarla üz-üzədir. Münafiq isə şam ağacı kimidir. Kəsilib qaldırılana qədər heç yırğalanmaz”.

Tirmizi, Emsal, 4(2870); müslim, Sıfatül-Münâfıkîn, 58