Əmirəlmöminin Əli belə buyurdu: İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələr ki, xəbərçilik edənlər qiymətli olar, günahkarlar zərif və nəzakətli görülər, xainə etimad edilər, etibarlı adama xain kimi davranılar…

 (Kitabı Cifr İmam Əli, səhifə 568)