İmam Rıza (hz. İmam Əli İbn Musa (ə.s), Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəvəsi) buyurdu: Xızır həyat suyundan içdi və qiyamət gününə qədər ölümsüz oldu. Xızır bizə gələr, salam verər. Biz onun səsini eşidərik lakin şəxsini görmərik. O, bəhs edildiyi yerə gələr. Sizdən kim onu zikr etsə onun üzərinə salam versin. O hər il həccə gələr, Həccin bütün əməllərini yerinə yetirər. Ərafatda durarkən, möminlərlə birlikdə dua edər. ALLAH XIZIRI QAİMİMİZ MEHDİNİN QEYBİNİN DÖVRÜNDƏKİ təklik çəkdiyi çətin günlərində YOLDAŞ EDƏR. TƏKLİYİNİ ARADAN QALDIRAR.

(Kemaluddin, Şeyh Saduk, səh. 391)