Əhməd İbn Məhəmməd İbn Əbu Nəsr deyir ki, İmam Rıza əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim:

“Bu zühurdan əvvəl “Buyuh” olacaq”

Amma mən “buyuh”-un nə demək olduğunu anlamadım. Həccə getdiyimdə bir bədəvinin “bu nə “buyuh” bir gündür” dediyini eşidincə ondan soruşdum. “Şiddətli isti və hərarət” dedi.

(Bihar ül Ənvar, Kaim Aleyhisselam’ın Kıyamından Önce Vuku Bulacak Alametler, 14-cü bölmə)