Mehdinin çıxacağı vaxt insanlar məscidlərin qapılarına qədər qalın yastıqlar üzərində oturaraq səyahət edəcəklər.

(Qiyamət əlamətləri kitabı, Əli İbn Zübeyir Əli, səh. 35)

Hz. Mehdi (ə.s) münasib əxlaqlı, yaxşı yaradılışlıdır… ONUN ATI, QARANLIQLARDA ON DÖRD GÜNLÜK AY KİMİ PARLAYAR. O (HZ. MEHDİ (Ə.S)), ƏN XEYİRLİ BİRLİYİN ÖNÜNDƏ GEDƏR. Onlar Allahın dininə sarılmış onunla Allaha yaxınlaşmağa çalışarlar…

(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 171)

Aban İbn Tağlib belə deyər: İmam Cəfəri Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: “Mən Qaimi (Hz. Mehdi (ə.s)-ı) Kufənin Nəcəfində görmüş kimiyəm.

… DAHA SONRA (HZ. MEHDİ (Ə.S)) AĞ – QARA RƏNGLİ İKİ GÖZÜNÜN ARASI İŞIQ KİMİ PARLAYAN BİR ATA MİNƏCƏK …” (Aban İbn Tağlib)