BƏZƏN BƏZİ SÖZLƏRƏ MEHDİNİN DİLİ DÖNMƏZ.  

(Qiyamət əlamətləri, Muhammed Əli İbn Zübeyir Əli, səh. 38)