Mehdinin çıxacağı zaman KÖRFƏZ ƏRƏBLƏRİ (Ərəbistan) zəngin olacaq.

(Qiyamət əlamətləri kitabı, 35-ci səh., Muhammed Əli ibn Zübeyir Əli)

Körfəz Ərəb ölkələri ilk dəfə 1936-cı ildən sonra su axtararkən nefti tapmış və keçdiyimiz 50 il içində zəngin olmuşdur. Bundan əvvəl bir zənginlikləri yox idi.