Əmirəl müminin Əli (r.ə) belə buyurdu: İRAQDA 4 AYN (ع) HƏRFLİ LİDER DALBADAL GƏLDİKDƏ ALİ MƏHƏMMƏDDƏN MEHDİNİN ZÜHURUNU GÖZLƏYİN. Adının başında ayn hərfi olan 3-cü lider zamanında üləmanın halı yaxşı olar. Bundan sonra 4-cü (ayın hərfli olan) lider dağ bölgəsindən gələr idarəni öz əlinə alar. Ətrafı qəm, kədər bürüyər. Elm əhlinin vəziyyəti pis olar. Bu 4-cü lider yıxıldıqdan SONRA 5 -Cİ AYN HƏRFLİ OLANI GÖZLƏYİN. (Kitabu’l Cifr İmam Ali, səh. 305)

            

1- Cİ LİDER: 1958-ci ildə reallaşan qanlı çevriliş ilə krallıq devrilib respublika elan edildi. General Abdülkərim Kasım (Adının baş hərfi Ərəbcədə ayn hərfidir) respublika başçısı oldu.

2-Cİ LİDER: 8 Noyabr 1963-cü ildə BƏƏS (Ərəb Sosialist Dirçəlişi Partiyası) Partiyası mənsubları və ordudakı milliyyətçiləri çevrilişə cəhd etdilər.

Lakin General Abdüssəlam Arif (ayn hərfli) yeni lider oldu.

3-CÜ LİDER: Abdülməcid Səddam Hüseyn (ayn hərfli) əl-Tikriti, (Səddamın tam adı bu şəkildir)

4-CÜ LİDER: Ammi Cəlal Talabani Talabaninin adı kiçikliyindən bəri Ammi Cəlal, yəni ağıllı, diribaş mənasında istifadə edilmişdir, tanınmışdır. 4-CÜ Liderin dağ bölgəsindən gəlməsi İrandan gəlməsi mənasındadır. Ərəblər dağ bölgəsi deyərkən İrandan, oranın yüksək yerlərindəki kürdlərdən gəldi mənasında istifadə edirlər.  Talabani 1988-ci ildə İraq hökuməti ilə olan qarşıdurmalarda, hökumətin kimyəvi silah istifadə etməsi ilə uduzdu. Bu uduzmadan sonra İraqı tərk edərək İrana sığındı.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) 5-ci liderin isə Mehdi (ə.s) olacağı və adının başında A hərfi olacağını işarə edir