MEHDİ ÇIXACAĞI DÖVRDƏ DÜNYANI İDARƏ EDƏNLƏR ÜMUMİYYƏTLƏ XRİSTİANLAR OLACAQ.

(Qiyamət Əlamətləri, Əli bin Zübeyr Əli, sƏH. 36)