İmam hz. Məhəmməd Bakır (ə.s)  belə buyurur:

“Bu məsələnin sahibi İmam Mehdi yalnızlıq dövründən keçəcək, o yalnızlıq dövründə qorumağa, gücə ehtiyacı olacağı və ona zərər verilməməsi üçün yanında 30 adam olacaq. Onlar üçün mədinə necə də gözəl bir iqamətgahdır”.

(Biharu’l Envar C.52 Səh.153 Hədis 6)