Əbu Hureyrə Rəsulullahdan nəql etdi;

Axırzamanda bir mömin elə bir vəziyyətdə olacaq ki, əgər şeytanı bir qrupa daxil olmazsa, ona ağılsız deyiləcək. Bu zaman gəldikdə mömin, özünə ağılsız deyilməsini qəbul etsin.

(Kıyamet Alametleri, Ali Bin Zübeyir Ali, səh. 8)