İmam Əli belə buyurdu: Övladlarımdan Mehdi çıxdıqda, mənim Peyğəmbərimizdən yazdığım şəkli ilə və şərhləri ilə Quranı çıxaracaq, insanlara onu izah edib oxuyacaq və onunla Nəbinin sünnəsini tətbiq edəcək.

(Əl İhticac, 1-ci cild, səh. 107, Bihar-ül Envar,  89. Hissə, səh. 43. Kitab-ul Cifr, İmam Əli. səh. 463)