Bu ümmət içində MEHDİNİN misalı XIZIR VƏ ZÜLQƏRNEYNİN misalı kimidir.

(Şeyh Saduk, Kemaluddin, səhifə: 384)