Ümmü Atiyyə belə söyləmişdir: Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) beyət əsnasında bizdən ölünün arxasından fəryad etməyəcəyimizə, kədərlənməyəcəyimizə dair söz aldı.  (Səhihi Buxari)

Ölü, yaxınlarının özünə qışqıraraq ağlamasından əzab [çətinlik] çəkər. (Buxari)       

Ölü üçün yas tutmaq insanı küfrə sürüyər.  (Müslim)