Cabir (İbn Abdullah), belə rəvayət etmişdir: Rəsulullah (s.ə.v) belə buyurdu: “Şübhəsiz İblisin taxtı dənizin üzərində bir adadır. Bölük-bölük əsgərlərini oradan göndərər, insanları müxtəlif fitnələrə salar. Əsgərlərinin ən böyüyü, fitnəsi ən böyük olandır”.

Səhihi Müslim, 8-ci cild, Hədis nömrə: 2813, səh. 341