ALLAHPƏRƏSTLİK NƏFSPƏRƏSTLİYƏ ÇEVRİLDİKDƏN SONRA, HZ. MEHDİ GƏLƏCƏK VƏ NƏFSPƏRƏSTLİYİ ALLAHPƏRƏSTLİYƏ ÇEVİRƏCƏK; QURAN FİKİR VƏ DÜŞÜNCƏLƏRƏ UYDURULDUQDAN SONRA, HZ. MEHDİ GƏLİB FİKİR VƏ DÜŞÜNCƏLƏRİ QURANA UYDURACAQ…

(Nəhc-ül Bəlağa, Feyzül İslam nəşri, s. 424, 425)